Bamses hälsa- ett (mun)hälsofrämjande verktyg

imageOm Bamse gör det, vill barnen också göra det….Vadå? Jo, äta bra och borsta tänderna, så hela kroppen mår bra. Det är glädjande att se att tandvården är en av samarbetsparterna i projektet med syfte att främja hälsan för barn, där också en tandhygienist medverkat i arbetsgruppen.

Maten till picknick, god sömn och borsta tänderna, är några saker som Bamse vill hjälpa föräldrar till barn mellan 4-6 år med. Samtal om barnens hälsa,  är något som specialutgåvan av Bamsetidningen skall hjälpa till med som stöd i samtalet. Tidningen skall användas inom barnhälsovården och tandvården i Västra Götaland. Samarbetet mellan kommunen, folkhälsokommiten, barnhälsovård och tandvård är ett mycket bra exempel på ett salutogent arbetssätt, där tandhygienister kan och bör ha en viktig roll, vilket jag tidigare skrivit om. Satsningen stöds av forskningsstudier genom den sk ”Hälsoraketen”, vilket visar på hur forskning, utveckling och praktik kan samverka på ett framgångsrikt sätt.

Att satsa på hälsofrämjande aktiviter för föräldrar och deras barn är en hälsovinst, inte minst ur munhälsosynpunkt. Att kariesskador i tidig ålder, ökar risk för karies senare i livet, har tidigare studier av bl a Anita Alm, tydligt visat. Att hälsosamma val bland annat grundar sig under barndomen och föräldrars vanor och attityder, visar även min egna studie där 19- åringars egna uppfattningar om hälsosamma val gynnsamma för munhälsan beskrivs. Att kunskap om hälsa såsom kost, motion, munhygien var också viktig för hälsosamma val, men att tandvården också har en viktig roll som kunskapsförmedlare lyftes fram. Det är också viktigt att bra mat går att tillreda i hemmet (stöd från föräldrar, bra kök, närhet till bra matbutiker). Att göra goda munhälsorelaterade val t ex kost är alltså komplext, och bör samtalas om. Att börja i tidig ålder är därför av stor betydelse, men även viktigt senare, dvs även inom vuxentandvården. Att använda sig av fler verktyg för det goda samtalet inom tandvården är därför viktigt och uppmuntras. Förbättringsarbete och utvecklingsprojekt efterfrågas!

/ Ulrika

Senaste inläggen