Emotionell Intelligens – kan det vara något?

Maj 2016

Lyssnade på podd-radio i helgen, det handlade om relationer. Hemligheten bakom ett långt förhållande är emotionell intelligens visar studier där man intervjuat äldre par. Relationer kan ju finnas på fler plan….

Det är andra gången på en vecka som jag stöter på begreppet ”Emotionell Intelligens” (EI). Jag läser nu en del artiklar där man på olika sätt studerat hur studenter mår som går olika utbildningsprogram inom hälso-, och sjukvård. Under min inläsning i ämnet studenthälsa, dök emotionell intelligens upp igen. Visst, inte helt nytt, barnen höll på med något motsvarande i skolan, EQ kallades det då, vilket man ville bygga upp genom kamratmassage. Men vad är då detta?  Jo, det är ett ganska komplext begrepp som i korthet handlar om mänskliga relationer. Om förmågan att ta emot och hantera känslomässig information men också att förstå och kunna samarbeta med andra människor. Även allmänmänskliga färdigheter såsom empati, självmedvetenhet, självkontroll och motivation nämns. Det handlar om både verbala och icke-verbala värden, dvs. att kunna uttrycka sina känslor samt använda sina känslor för att lösa olika problem. Studier som jag har läst om studenter och studentmiljö, visar att en hög grad av EI är relaterat till bättre välbefinnande, förmåga att lösa problem och mindre självupplevd stress. Emotionellt intelligenta studenter utvärderar situationer mindre stressfullt vilket ger dem en upplevelse av nöjdhet och glädje med livet men också studier. Intressant, kan kännas angeläget att beakta i mitt arbete med studenter, känns det som.

När jag sedan också hörde att hemligheten med ett långt och positiv förhållande handlar om EI, kändes det ju faktiskt som en mycket bra och viktig förmåga, även privat. Att känna in varandras känslor och hantera detta, både genom ord och handling på ett sådant sätt att båda parter mår väl. Detta kanske inte är så svårt att förstå, men inte alltid så givet. Däremot känns ju detta något som är oerhört viktigt för alla slags relationer, både inom en familj, arbetskamrater och relation profession-patient/klient/elev. För oss inom tandvården är det viktigt att ha förmågan att förstå och hantera människor i olika åldrar, olika bakgrund med olika livssituationer. Samtidigt kanske du har ”en dålig dag” eller själv är påverkad av något i din omgivning. Emotionell intelligens kan därför komma till nytta för att fungera professionellt och skapa samt vidmakthålla goda patientrelationer men även för ett gott chef- och ledarskap.

Jag kommer absolut ägna lite mer tankar och studier kring detta känner jag. Kanske du också börjar reflektera över detta lite mer, förhoppningsvis till nytta i de olika relationer vi omger oss av, både privat och på jobbet.

Ta hand om dig och varandra!

//Ulrika

Senaste inläggen