GapMind till Oralmind if you mind

vinterIMG_3345Inleder med inblick i vår omvärld, en värld som för alla oavsett var vi bor, träder in i år 2016. Vart är vi på väg?

”When tomorrow comes” (sång av Eurythmics) och
”Tomorrow is now” (E. Roosvelt, 1963) talar för sig själva. Ja, tiden gå fort och livet är nu. ”Om vi bara har ett liv, är det ju lika bra att göra det bästa av det”, menar Kjell Enhager (entreprenör, ledarskapskonsult) i sitt vinterprat i veckan. Han är en av tre herrar jag lyssnat på under mina lediga dagar. De andra är två av Sveriges främsta forskare inom sina ämnen, Hans Rosling (Professor hälsovetenskap, fattigdom) och Johan Rockström (Professor miljövetenskap). Även om de är experter på olika områden, så har de ett liknande perspektiv på världen och livet. En värld vi är en del av, vår moder Jord. Viktiga globala frågor är också viktiga för varje enskild individ, både genom att vi var och en påverkas av konsekvenserna av t ex miljöförstöring, krig och fattigdom, men att vi faktiskt också kan vara med och påverka. En ytterligare intressant aspekt är att fattigdom och miljö i allra högsta grad hör ihop och påverkas av varandra. Framgångsrikt miljöarbete – bättre hälsa – mer resurser – minskad fattigdom osv. Vad är då fattigdom? Att ha mat för dagen? Madrass? Elektricitet? Tandborste? Tillgång till sjukvård/tandvård? Intressant att fundera på vilket också Rosling på ett mycket pedagogisk sätt förklarar på GapMinders hemsida, för den som är intresserad.

Att tandvård och munhälsa också är en del av detta sammanhang är något som jag ofta funderar på och tycker är intressant och viktigt. Det blir ju också mycket konkret och nära, när nu tandvården (liksom hälso- och sjukvård, skola och omsorg mm) står inför utmaning att på bästa sätt ta hand om alla flyktingar som behöver hjälp och stöd. Helt plötsligt förflyttades konsekvenser av globala problem till oss i Sverige. Men problem är till för att lösas (och kanske till och med bli till en resurs). Tandvården kan också bidra på olika sätt med kunskap och stöd på olika arenor i samhället men också utanför Sveriges gränser. Vi har pengar, men inte alltid personella resurser tyvärr. Här måste vi samverka!

Hållbar utveckling då? Här kan vi inom tandvården också bidra med allt från hantering av material, minska mängder av förbrukningsmaterial, plaster, kläder mm. Tandvårdsföretagen har ett stort ansvar här! Många klinker är idag miljöcertifierade, men här finns säker mer att göra. På vår studentklinik ska vi försöka satsa på hållbar utveckling och i kursplaner ska också detta område synliggöras på olika sätt. Göteborgs Universitet har kommit en bra bit här.

Vad har jag då lärt mig och inspirerats av dessa herrar? Mycket! Exempelvis, att försöka fokusera och lägga energi på saker som jag själv kan påverka, att ta ansvar för hållbar utveckling hemma och på jobbet (Enehager har en konkret checklista), att fundera på dagliga val och beteende, att värdesätta det jag har, att lite kan betyda mycket, att fakta, dvs vara en ”factminder” (citerat från Rosling) är grunden till kunskap och utveckling……..

På väg mot individuella mål, en global samverkan och hållbar utveckling!

Take care!

//Ulrika

Senaste inläggen