Hälsofrämjande insatser om Kost och Fysisk aktivitet inom tandvården?

Fortsätter på spåret om fysisk aktivitet, kost och oral hälsa. Det är fantastiskt inspirerande att arbeta på en avdelning där fler professioner inom hälso-och sjukvård är representerade och också mer och mer försöker samverka, både inom forskning och utbildning. Att vi inom utbildning samverkar är ju en förutsättning för att även professionerna inom verksamheten samverkar. I mångt om mycket gör man det så klart, men där tandvården ligger lite efter. Nåväl, nu kan vi tack vare gemensamma intressen även samveka när det gäller forskning om fysisk aktivitet och oral hälsa. Denna relation kan ju för många verka långsökt, men lägger man in kostvanor samt läser mitt tidigare inlägg om sockerkonsumtion och fysisk aktivitet, finns det en hel del gemensamma beröringsområden såsom samband mellan sämre kostvanor och mindre grad av fysisk aktvitet = ökad risk för övervikt, fysisk aktivitet och bättre självupplevd hälsa (munhälsa?), fysisk aktivitet och mer konsumtion av energidrycker = ökad risk för erosionsskador samt mer sockerinnehållande produkter och ökad kariesrisk mm mm. Om allt löper på, kan vi förhoppningsvis starta en studie för att studera dessa samband lite närmar. Kanske är det så att både kost och fysisk aktivitetkan ingå som en viktig hälsofrämjande aspekt att lyfta inom tandvården framöver. Vi inom tandvården har verkligen en unik möjlighet att vara med att påverka individers möjlighet till hälsosamma val. Men… först måste vi ta fram lite mer forskningsresultat som stöder min och andras hypotes i denna fråga.

Senaste inläggen