Hälsokommunicera mera inom tandvården!

HundfjällenKommunikation, kommunikation, kommunikation….!!! Detta ord måste bli ett av honnörsorden inom tandvården, både i samband med behandlande, förebyggande och framför allt hälsofrämjande arbete.

Information är inte en tillräcklig effektiv preventiv strategi för kariessjukdom enligt studier.  Ändå fortsätter merparten av många i tandvården att informera på ett traditionellt sätt. Argumentet är att ”det tar för mycket tid att samtala” och ”vem vill betala för det?” I en lokaltidning i veckan, reagerar tandläkare inom tandvården på att den sk ”barnpengen” ska minska för att spara pengar, och vi ska höja åldersgränsen för ”fri tandvård” till 25 år. Vi förskjuter bara problemet framåt, anser jag. Flera studier visar att små barns vanor som leder till karies, ökar risken att få karies i äldre åldersgrupper, även i vuxen ålder. Vi måste ju kommunicera genom hälsofrämjande samtal tidigt i åldrarna, och för de små barnen, till föräldrarna. Vuxna vill också kommunicera och känna sig delaktiga. Terapeutiska och behandlande åtgärder kostar och hälsofrämjande åtgärder såsom engagerande samtal och hälsokommunikation som genrerar delaktighet för patienten sparar pengar, hur svårt kan det vara!

Jag läser just nu en bok, Hälsokommunikation i vård och omsorg av A. Gerge. Denna bok innehåller goda exempel på hur långt man kan komma med en god och hälsofrämjande kommunikation, bl a genom språket. Motiverande samtal nämns ofta i detta sammanhang, men denna bok visar att det finns fler strategier att tillgå och att det handlar om resursaktivering och ett salutogent samtalssätt. En bokrecension av denna kommer i nästa nummer av Tandhygienisttidningen. Mitt budskap denna gång är att uppmana till att skapa tid för att samtala och lyssna på dina patienter, det skapar goda relationer och framgångsrika hälsoresultat.

Senaste inläggen