Har du mött en Reptil?

applePatienten hade kraftig gingivit. Det är viktigt att borsta tänderna! Hen stirrade skarpt och argsint. Jag vill inte komma hit och få skäll! Hen upplevde situationen som stressande och ”reagerade med reptilhjärnan”. Hur ska detta bemötas?

Vid en sådan situation försöka vi förklara hur och varför det blöder på ett, enligt oss själv, logiskt sätt. Patienten är ju stressad! Tyvärr funkar det då inte med att tala ett logiskt språk. En sådan patient måste bemötas med reptilspråket. Kort, konkret, tydligt språk och ett budskap som skapar trygghet och säkerhet. En person som upplever en stressad situation lyssnar varken på känslor eller kan ännu mindre föra ett logiskt resonemang. Hen stänger av.

Jag inspireras just nu av boken ”Bemötandekoden – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets) liv”, skriven av Lena Skogholm som är beteendevetare. Bemötandekoden handlar om att ha koll på hjärnans delar, utveckling och funktion. Jag vill här delge lite av det jag hittills har läst som jag hoppas kan ge eftertanke till hur vi bemöter och kommunicerar, både med patienter, arbetskamrater, vänner och familj.

Stress påverkar hjärnans funktion. Vid stresspåslag slutar delar av hjärnan att fungera och kan därför liknas av att vara påverkad av alkohol. En tillfällig hjärnskada uppstår. För att fungera behövs samtliga tre delar av hjärnan. Människohjärnan (hjärnbarken och pannloben) som har den logiska förmågan, Aphjärnan (limbiska systemet) sköter känslor och Reptilhjärnan (hjärnstammen) är en reflexmässig instinkt för flykt och att gå i attack. Stress (t ex i en tandvårdssituation) handlar mer om hur en person upplever situationer än om själva situationen i sig. Beroende på vilken del av hjärnan som är påkopplad, måste vi välja språk.

Reptiler ska bemötas med reptilspråk (kort budskap, bilder, tydlighet), då övriga delar av hjärnan är avstängd. Reptiler förstår inte logiskt resonemang eller känslor. Hen vill ju fly!

Apspråket handlar om känslor. Till dessa personer behöver vi visa medkänsla och förståelse. Ta tid att lyssna in. Personens behov måste vara tillgodosett innan hen kan gå vidare med att lyssna på ett logiskt resonemang.

Människospråket handlar om ett logiskt och förklarande resonemang. Till dessa personer kan du diskutera konsekvenser av olika beteenden. Människospråket fungerar bara om de övriga två delarna fungerar, därför måste de ”nyktra till” först.

Kan vi bemöta och kommunicera med människor i alla delar genom rätt språk (reptilspråk, apspråk och människospråk) är vi bemötandeexperter. Det gäller att använda rätt språk! Utmaningen är enligt författaren till boken, att behålla människospråket (ej uppleva stress), bl a genom att vila, återhämtning och ta hand om oss. Bra att ha i åtanken när juletider nalkas.

Nu ska jag läsa vidare…..

//Ulrika

Senaste inläggen