HBTQ – främja ett öppet sinne inom tandvården

HBTQ (Homo, Bi, Trans, Qweer) är en benämning och ett område som diskuteras nu och då. Hur ska vi bemöta våra patienter så alla känner sig välkomna? Tror att många av oss behöver tänka på att ha ett mer öppet sinne här.

För de flesta är HBTQ ett vanligt begrepp men kanske inte för alla. Kanske inte alla tänker på hur små ord i samtalet kan tolkas på ett annat sätt än som avses. Kanske kränker vi ngn i onödan, bara för att vi inte är tillräckligt medvetet öppensinniga för vem vi har i stolen framför oss. Det vore ju synd. Jag har tidigare nämnt en en mycket intressanimaget och inspirerande föreläsare, Emil Åkerö, som föreläser kring dessa frågor i samband med STHF;s senaste kongress 2014? Han menar att det kan göra skillnad med att Du säger ” vad heter dina föräldrar?” hellre än att säga ” vad heter din mamma och pappa” till barnet eller ungdomen du har i stolen som patient. Våra gamla normer sitter ofta hårdare fast i vår hjärnbark än vad vi tror, oftast omedvetna om detta alltså.

Enligt tandvårdslagen ska vi behandla alla lika……, men vad innebär det egentligen? Något att fundera över kanske på kliniken. Kort utbildning om dettta område kan vara en god inledning på ett mer öppetsinnigt bemötande. Det är något som tandvården i Västerbotten anammat. God idé!
Hos oss inom utbildningen finns krav på oss att tydliggöra HBTQ- frågor i grundutbildningen och kursplaner. Även om det är naturligt och självklart, är det inte alltid lika självklart i praktiken. Jag ser dock allt mer och mer att både studenter och lärare (inklusive mig själv) skriver ordet ” hen” för att försöka vara så neutral som möjligt. Alltid något i rätt riktning. I kurser som berör samtal, kommunikation, värdegrund mm är exempel på där HBTQ- frågor numera diskuteras på ett eller annat sätt. Mer kan göras här.

Idag diskuterade vi svarsalternativ för enkäter, där vi tidigare traditionellt enbart haft två val avseende kön, man/kvinna. Vad ska vi skriva då? Min kollega tog reda på detta. Enligt källa från avdelning för beteende och social arbete, sa att ” Annat” var ett vedertaget begrepp i det sammanhanget. Kan ju vara bra att veta i forsknings- och studiesammanhang. Om det ordet är det bästa eller inte, lämnar jag att resonera om beroende på sammanhang. Har inte hittat forskningsstudier på hbtq och bemötande inom tandvården…. ännu….

På RFSL:s hemsida finns mer att läsa för den som är intresserad att jobba för en strategi på sin arbetsplats.

Open you mind!

/Ulrika

Senaste inläggen