Inspiration att sprida forskningsresultat

imageÄven om semester innebär ledighet, inspireras jag av olika saker som sker under sommaren. Saker som jag har nytta av både privat och i arbetet, utbildning såväl som forskning. Sommarpratare är en av dessa inspirationskällor.

Äventyraren Oskar Kihlborg, var en av intressanta sommarpratare denna sommar. Han inspirerar till att inte ge upp mot sina mål bland annat med hjälp av tankens kraft. Han påminde även oss forskare om att delge våra forskningsresultat till allmänheten och där den har nytta i prakitiska sammanhang. ”…forskaren blir själaglad när hen får en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift, men vilka läser sådana tidskrifter?” Hur ska jag veta det senaste om hur Österssjön mår om forskningen enbart publiceras på det det sättet, säger Oskar i sitt sommarprat? Det är väl detta som det tredje uppdraget, dvs  samhället, handlar om för vår del. Detta kan vi alltid bli bättre på. Dock krävs ett ömsesidigt samarbete mellan forskare, media, profession och allmänheten.

På tal om detta. I sommar kom kom jag tillsammans med kollegan, Kajsa H Abrahamsson, ut med en publicering, som jag nu här gärna vill delge alla som arbetar och har intresse för munhälsan. Artikeln handlar om hur unga vuxna beskriver sin munhälsa och vilka faktorer och processer som som styr deras hälsosamma val, till fördel för en god munhälsa. Studien har ett salutogent fokus på munhälsn och visar på vikten av att samtala om resurser som finns omkring barn och ungdomar för att främja munhälsan. Att samtala om de goda valen och nyttan med dessa för hälsan såväl som munhälsan. Artikel och sammanfattning finns att läsa här. I samband med den Odontologiska Riksstämman i höst kommer jag att ge en muntlig presentation om denna studie.

Hoppas ni alla haft en skön sommar, det har jag. Mitt sommaruppehåll med blogginlägg är nu avslutat och ny läsning kommer finnas minst varje månad.

/Ulrika

Senaste inläggen