Internationell samverkan på hemmaplan

IMG_1778Bråda tider i maj månad som alltid. Mitt i detta får vi besök från vårt partneruniversitet i Pretoria, Sydafrika. Men det var det värt!

Som ett led i vårt samarbete med SMU (Sefako Makgatho Health Sciences University), Pretoria, har vi fått besök av lärare från tandhygienistprogrammet och deras Professor tillika Dekanus för universitetet. Syftet var att dom skulle få en inblick i vår utbildning, men också övrig tandvård, kultur och samhälle. För att en samverkan mellan två mycket skilda länder ska fungera, är god relationer otroligt viktigt, vilket också var ett av huvudsyftena. Det är också viktigt att båda parter känner att de får ut något positivt och nyttofullt samt att det finns en utvecklingspotential på olika nivåer. Detta är också något Internationella Programkontoret kräver, som möjliggör detta via bidrag från SIDA. Vad gjorde vi då? Studiebesök på en allmäntandvård, sjukhustandvården samt Odontologiska Institutionen samt föreläsningar inom olika ämnen såsom äldre- och skoltandvård, tobak, hälsofrämjande tandvård var något som genomfördes.  Vi har många gemensamma intresseområden här. Dessa föreläsningar var något som både studenter och lärare tog del av. Professor Lekan Ayu-Yusuf, som också är tandläkare, är en väl ansedd föreläsare inom Dental Public Health. Han var också en av föreläsarna på IFDH i Kapstaden 2014 (där togs den första kontakten). Genom olika möten, skapades nya nätverk och idéer till samverkan med andra program samt forskningsområden.

Även om detta kräver en hel del förberedelser och engagemang, är det otroligt berikande. Detta samarbete ger studenter och lärare på skolan, men också verksamma kollegor möjlighet till nya möte, knyta kontakter och inblick på tandvården utifrån ett internationellt perspektiv, men på hemmaplan. Våra sydafrikanska kollegor tar med sig en hel del till sitt hemland, och sätter därmed vår skola, tandvård men också Sverige på kartan. Det känns bra och värdefull för samverkan utifrån ett internationellt perspektiv.

//Ulrika

FullSizeRender IMG_1724_1 IMG_1730

Senaste inläggen