Jag tror på Tandhygienisterna

Tiden går snabbt, och år 2013 nalkas mot sitt slut. Ett händelserikt år där många viktiga frågor diskuterats men där frågan om en treårig utbildning för tandhygienister varit och fortfarande är en av de mest centrala frågorna. Samtidigt utvecklas professionen i takt med att fler nya tandhygienister examineras, allt från grundutbildning till doktorer.

 

Tandläkarförbundet har inget emot en förlängd utbildning, men bryr sig inte om längden, utan om innehåll?? Tycker själv att dessa två aspekter hänger ihop, vi kan ju inte både ha en kort utbildning och ha ett fullvärdigt innehåll inom de kompetensområden som idag krävs.  Det verkar dock som socialutskottet stödjer oss i frågan. Den 17 december fattas beslut i riksdagen i frågan, håll alla tummarna för positivt besked.

Under året har fler tandhygienister disputerat, vilket ändå visar att utvecklingen inom professionen går vidare trots allt. Bara under november och december månad är det fyra tandhygienister som tog sin doktorsexamen, Olga Jensen (Göteborg), Elisabeth Johansson (Umeå), Jessica Skoog Eriksson (Göteborg) samt  Brittmarie Jacobsson ((Jönköping). Stort grattis till er alla! Presentation om deras avhandlingar finns att läsa på respektive högskola samt STHFs hemsida. Under året har vi fått nya duktiga och vetgiriga studenter, nyutbildade duktiga tandhygienister, kandidater och magistrar inom oral hälsovetenskap. Jag vet också att vårt yrke och ämnesområde är viktigt och är efterfrågat idag och i framtiden, det kommer jag fortsätta att jobba för även nästa år.

Önskar alla läsare en God Jul & Gott nytt år!

/Ulrika

Senaste inläggen