Kärt ”barn” har många namn och betydelse

ÄngÄldre personer, äldre äldre, oberoende äldre, åldrande, skör äldre, multisjuka äldre, beroende äldre……ja, kärt barn har många namn.

Ju mer jag studerar området, ju mer komplext och intressant är åldrandet. Jag satt nyligen med på ett examinationsseminarie där ämnet var oral hälsa hos äldre personer på äldreboende. Författaren var tandhygienist till yrket och opponenten var sjuksköterska (bara det var intressant i sig). Sjuksköterskan reagerade på hur äldre beskrevs där definitionen mer relaterades till den biologiska åldern snarare än den äldre personen och dennes situation och kontext. Även om de flesta av oss  är medvetna om att ålder endast är en siffra som anger hur länge vi levt och inget annat, så kanske innebörden av äldre och åldrandet är något att fundera på i den kliniska vardagen. ”Man är inte äldre än man känner sig”. Många kan också uppleva det motsatta ” känner sig äldre än vad man är”. I rapporten ”Skör äldre- vad händer med tänder” beskrivs äldre som oberoende, skör och beroende vilket i sin tur innebär olika sätt att arbeta med munhälsa hos äldre personer. Ämnet äldre och åldrandet är nog trots allt något vi inom tandvården bör ha mer kunskap om, där ibland även specialkunskap krävs, t ex gällande personer med demens.

Att vi också måste samverka med professionen inom äldreomsorgen är något vi inom tandvården är på det klara med. I praktiken är detta inte alltid så enkelt och självklart. Därför blir jag så glad när professioner/organisationer utanför tandvården lyfter betydelsen av munhälsa och munvård för äldre, både i forskning och praktik. Här är tre goda exempel:

”Hälften av alla äldre riskerar undernäring”
””How to Help a Person with Dementia Brush their Teeth” with Teepa Snow”
” Demenscentrum”

Ta hand er!

//Ulrika

Senaste inläggen