Kunskapstörst!


Gunhild Stordalen älskar mat. Hon säger att det är val av mat som kan rädda världen. Hon gör det väldigt bra, ett fantastiskt flyt och med en värme förmedlar hon detta budskap. Hon påminner mig om den tyvärr framlidne professorn Hans Rosling. Han kunde också förmedla viktiga budskap på ett lättsamt och populärvetenskapligt sätt. Jag har nu två idoler! Men bakom denna fantastiska kunskap ligger det en hel del timmars arbete med att ta del av fakta och vetenskaplig evidens som styrker det de säger.

Att förmedla vetenskap till allmänheten på ett lättsamt, begripligt och medryckande sätt, är ett av de stora utmaningarna vi som forskar har. Samtidigt är det ju det som är en del av meningen med forskningen. Det finns dock olika och mer eller mindre svårbegripliga områden och som intresserar allmänheten. Vissa områden lämpar sig bäst för vissa professioner och är till för deras utveckling helt enkelt. Då har vi yrkesspecifika konferenser och andra forum, vilket också fyller sitt syfte. Denna blogg har ett sådant syfte. Eftersom jag också arbetar på tandhygienistprogrammet, känns det naturligt att även förmedla lite kring utbildningsfrågor.

I morgon blir det disputation på Hälsohögskolan i Jönköping. Johanna Norderyd försvarar sin avhandling ” A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities – Swedish and international perspectives”. Förra veckan var jag i Malmö där Åsa Wahlin försvarade sin avhandling ” Periodontal health and disease in two Swedish adult populations”. Det är många dagar och timmar som läggs ner på en doktorsavhandling som ofta består av fyra delarbeten i form av empiriska studier och en ramberättelse där ämnesområdet och studierna beskrivs. Ofta ligger dessa ute på nätet och är tillgängliga för allmänheten och profession.

Kunskapstörst och nyfikenhet är moroten till kunskapsutveckling. Vi kan välja att läsa studier och avhandlingar själva eller lyssna till andras mer populärvetenskapliga sammanställning. Det viktiga är att kunskapstörsten alltid finns där.

//Ulrika

Senaste inläggen