Kvinnlig tandhygienist och professor?

Hur stora möjligheter har tandhygienister att bli professorer? Regeringen har en målsättning att fler kvinnor på landets universitet ska bli professorer. Jättebra! Man kan undra varför det idag är en ojämn balans mellan män och kvinnor gällande professorer.

En anledning kan enligt Göran Dahllöf, pedodontist på GU, vara familjestruktur, forskningsområde eller brist på forskningsstöd. För tandhygienister är detta dock inte enda anledningen till att vi är få kvinnliga professorer. Vi är en relativt ung akademisk kår, där det idag endast finns två professorer, Brigitta Söder och Kerstin Öhrn (vilka vi är stolta över). Birgitta var den första tandhygiensit som tog en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen som krävs om man vill uppnå en professur.  Regeringen vill alltså ha fler kvinnliga professorer, men samtidigt tar man inte sitt ansvar att förlänga tandhygienistutbildningen till tre år!!!??? (Läs mer på sid 76 i lagrådsremissen) Vill man då inte att kvinnliga tandhygienister ska uppmuntras till en akademisk karriär? Jättebra att regeringen strävar efter jämlikhet, trist dock att man inte inser vikten av och tar ansvar för att bygga upp akademin ända från grundutbildningen. Gällande en 3-årig utbildning, finns naturligtvis fler anledningar till förlängning än möjlighet till akademisk karriär, men det har jag skrivit om tidigare i bloggen. Vi är många som på olika sätt nu kämpar för att regeringen tar sitt förnuft till fånga och fattar ett beslut om att förlänga vår utbildning till tre år av både kvalitetsmässiga och akademiska aspekter.

Senaste inläggen