KvinnorKan – om äldres munhälsa och kost

Äldre kvinnors hälsa uppmärksammas i år av föreningen KvinnorKan. På seminariet i Jönköping fick munhälsa och kost särskild uppmärksamhet, där jag hade förmånen att föreläsa. 

bildKvinnorKan är en förening som värnar för kvinnor och män på lika villkor samt allas rätt i samhället, och bildades 1975. Förra året hade föreningen fokus på projekt för unga kvinnors hälsa och här finns en rapport att ladda ner för den som är intresserad. I år är fokus på äldres kvinnors hälsa och här ingår äldre kvinnors munhälsa som en del av projektet, där jag fick möjlighet att föreläsa i Jönköping under den gångna veckan. Åsa Strindlund, pratade samtidigt om kost och näringsintag, vilket var mycket passande i sammanhanget. Åsa är, förutom projektledare i KvinnorKan föreningen, bl a nutritionist på Karolinska Institutet i Stockholm. Åhörarna som vi pratade till var omvårdnadsstudenter, personal inom äldreomsorgen, kommunpolitiker och intresserade daglediga äldre personer, så det blev mycket intressanta diskussioner. Jag inledde med en underbar Youtube film om ”äldre kvinna kan”, vilken man bara måste se!  Jag fick sedan möjlighet att tala om munhälsan förr och nu, baserade bl a på epidemiologiska studier från Jönköping, Dalarna och Skåne. Mitt fokus var sedan främst på studieresultat om munhälsorelaterad livskvalitet och hälsofrämjande tandvård inom äldreomsorgen. Vad säger politikerna om att ha en munhälsostrateg i form av en tandhygienist anställd inom kommunen? De som var där noterad och skulle ta med frågan, kan bli intressant. En intressant rapport som kom 2013 med titeln ”Skör och äldre – vad händer med tänder ?”, kan rekommenderas i detta sammanhang, vilket också var en inspirationskälla till min presentation. Rapporten är utgiven av FoUiVäst, rapport 4:2013 och skriven av Hansson L, Gahnberg L, Hägglin C och Odebo L. I september ( i Stockholm) ges en större föreläsning om ”Social skillnader i äldre kvinnors hälsa”, där samtliga föredragshållare inom projektet äldres hälsa deltar (se inbjudan och datum på föreningens hemsida). Samtidigt ger KvinnorKan föreningen även ut rapport i samma ämne, vilken kan hämtas/beställas via deras hemsida senare i höst.

Glad Påsk!

/Ulrika

 

 

Senaste inläggen