Magisterexamen för tandhygienister!

imageHar tandvården nytta av tandhygienister som vidareutbildar sig? Finns det vinster med magisterexamen för tandhygienister? Svaret på frågorna är enkel; självklart har tandvården nytta av det. Intresset för vidareutbildning saknas inte, svårigheten är att skapa tid för studier. Att studera måste få ta tid!

Jag fick ett mail från en tandhygienist som tidigare gått sin utbildning på Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har nu arbetet ett tag och kände sig lite frustrerad över att inte kunna påverka sitt arbete med sina patienters munhälsa. Vad pågår? Finns det några nya rön och metoder? Kanske ska jag vidareutbilda mig och läsa magisterkurser? Jag, tror inte hon är ensam i dessa tankar. Vi vill kunna påverka, både på arbetsplatsen och i arbetet med våra patienter. Tandhygienisterna vill inte stå still i utvecklingen. Utbud till olika kurser finns på olika nivåer, från enstaka dagskurser som ges av olika företag (ej poänggivande) till kurser och program på högskolan. Alla inspirerar på olika sätt, och det står var och en fritt att välja utifrån vilken tid och kraft man vill lägga ner på studier. Valet kan även beror på vilka förutsättningar man har att få tid att gå lite längre kurser på högskolan.

Efter en grundläggande utbildning inklusive en kandidatexamen, finns idag även möjlighet att söka kurser och program på avancerad nivå (magister). Fördelen med dessa kurser är att de inte har någon avgift samt ger en varaktig  formell kompetens efter avslutat kurs/utbildning. Intresset för detta har ökat de sista åren. Tyvärr finns det en trend, där vi ser att studenterna avbryter alternativt tar uppehåll i sina studier, vilket är synd men är förståligt. Studenterna går in med en förhoppning att klara sina studier samtidigt som man arbetar heltid. Det blir för tufft tyvärr. Det är så synd, då de flesta egentligen har vilja och ambitioner att genomföra sina studier. Jag skulle önska att det fanns lite mer uppbackning och stöd från arbetsgivaren att ge möjlighet till tid för studier för dem som önskar.

Vad får man då för resultat och nytta för dessa högskolestudier? De studenter som genomfört magisterexamen säger att de känner sig allmänt mer kunniga, trygga och självständiga i sitt yrke som kliniker. De kan resonera med sina patienter och kollegor baserat på vetenskaplig evidens, då de utvecklats i ett vetenskapligt förhållningssätt på ett annat plan än tidigare. Detta ökar kvaliteten i möte och behandling med patienter. Det har lärt sig möjligheter i utvecklingsarbete, strategier och metoder för förbättringsarbete. Att kunna föreslå projektarbete samt att veta metoder för att utvärdera på ett korrekt sätt ger kliniken bra resurser i ett kvalitetsarbete. För den som önskar, ger en magisterexamen möjliget att studera vidare inom forskningen. Genom att fler tandhygienister doktorerar, utvecklas vårt yrke ytterligare, vilket är viktigt för framtiden och kvaliteten för patienten.

Ämnen som magister- masterstudenter kommer att studera i vår handlar exempelvis om; Att utvärdera användning av kvalitetsinstrumentet ROAG (Reversed Oral Assessment Guide), Munhälsa och kost hos personer med övervikt, Utvärdering av orsak till att unga vuxna inte uppsöker tandvården; Utvärdering av Folktandvårdens processkvalitet inom parodontologi, Patienters upplevelse av implantatbehandling, patientupplevd vårdkvalitet på studentklinik. Visst låter det spännande! Vill du ta reda på vad som pågår, kunna vara med och påverka och utveckla – läs kurser på avancerad nivå och ta ut en magisterexamen. Information om kurser på avancerad nivå finner du på de olika högskolorna som bedriver Tandhygienistutbildning.
Tips! Sista ansökan för höstens kurser på Högskolan är 15 april.

/Ulrika

Senaste inläggen