Mamma bryr sig!

Lilly är skör. Hon bor på ett äldreboende och behöver stöd med både det ena och andra, bl a med munhygienen. Lilly vill inte äta. Min mamma hette Lilly. Hon skulle ha fyllt 86 år i år. Tyvärr dog hon för 10 år sedan.

God kvalitet i vård och omsorg är A och O, både för den som är i behov av stöd och för den som avses ge stöd. Ett sätt att stödja vården, se nyttan och skapa möjlighet till förbättring är kvalitetsregister. God kvalitet kräver också samverkan.

Vissa möten är mer spännande än andra. I veckan var en sådan. Att mötas bland olika professioner som jobbar mot samma mål är verkligen inspirerande. Jag träffade lärare och forskare inom omvårdnad, forskare i gerontologi, både från Sverige och Kanada, arbetsterapeuter från verksamheten och ansvariga för kvalitetsregister. Den äldre personen med behov av stöd var vår gemensamma nämnare. Kvalitetsregistret Senior Alert är redskapet för god kvalitet, både i den dagliga verksamheten och för forskning.

ROAG-J (Reversed Oral Assessment Guide – Jönköping) ingår i Senior Alert. Många av omsorgspersonalen tycker det är svårt att fylla i den. Det är synd. Ännu opublicerade studier baserat på data från Senior Alert visar bl a ett klart samband mellan undernäring och registrerade problem i munnen. För min mamma Lilly betydde välbefinnandet mycket. Hon gillade gott fika och god mat. Att personal inom omsorgen har goda kunskaper om detta samband är därför enormt viktigt, men inte helt självklart.

Att samverkan mellan tandvård och äldreomsorg är viktigt kan lätt upprepas.

Take care,

Ulrika

Senaste inläggen