Måndag i oktober

auberginerDärför blir det som det blir……. ”I samtalet framkom det att det egentligen inte var tidsbrist som var orsaken till varför den dagliga rengöringen inte blev av, utan snarare prioriteringar.”

Studenterna på termin fem är klara med första kursen på deras sista tredje år. Jag blir så glad och stolt när jag inser (när jag läser självreflekterande rapporter) vad de faktiskt har med sig inför kommande möten med sina patienter. År ett är fokus på grundläggande kunskaper i olika ämnen och år två byggs på med lite bredd och djup i teori och mycket praktiska och kliniska moment. År tre skapas mognad och insikt på att patienten är ”mer än bara en mun”. Vi går bl a på djupet med kommunikation, samtalsmetodik och numera även emotionell intelligens. Jag vill påstå att det är precis det som oftast avgör om resultatet av din behandling blir framgångsrik eller inte.

Här är ett axplock av några kloka reflektioner från studenterna:

”Kommunikationsstilen var inledningsvis av framkallande karaktär där patienten själv fick resonera kring varför det såg ut som det gjorde i munnen och vad det betydde för honom.”

” …det fanns en vilja till förändring redan idag och att vi kan prata vidare om detta nästa gång vi ses.”

”Att kallprata kan vem som helst men att skapa förändringsprat hos en patient är en konst som kräver mycket övning för att det ska kännas naturligt.”

” Jag tror att alla människor bär med sig en ryggsäck…. Det är utifrån varje människas enskilda ryggsäck som bestämmer hur vi bemöter andra människor.”

”…det är viktigt att skapa bra kommunikation med patienten för att kunna tala med honom och göra en bra behandling…”

”Eftersom emotionell intelligens handlar om att reflektera, analysera och att förstå andras känslor är detta en viktig egenskap som tandhygienisten bör ha.”

Jag kan bara hålla med!

På onsdag och torsdag ska jag och kollegorna ta fram nya kurser till vårt (Hälsohögskolan i Jönköping) nya 3-åriga tandhygienistprogram. Studenterna få därmed (bland annat) mer kunskap och insikt om ”hela människan i alla åldrar” och betydelsen av att samtala på ett professionellt sätt med patienter inom tandvården. Detta ser jag fram mot!

//Ulrika

Senaste inläggen