Medias information om munhälsa – Vårt ansvar!

imageVi alla, inklusive våra patienter, lever i ett informationssamhälle. Vi överöses av mängder information varje dag. Hur ska vi hantera denna information? Är allt sant? Vems ansvar är det att förmedla sanningen, bl a om munhälsa?

Hälsopedagogik var temat, och informationssamhället var en av mängden frågeställningar som diskuterades på seminariet med tandhygieniststudenter på termin 5. Mina kloka studenter inspirerade till dagens inlägg. Alla är eniga om att kunskap om hälsa och hälsosamma val är viktigt och att olika media har en stor roll i att påverka (i alla fall till viss del). Men vad för kunskap om munhälsa sprids, och vad är sant? Ska jag sluta borsta med fluortandkräm? Hjärnan kan skadas, och det påverkar fertilitet etc etc. Se även inlägg på Sveriges radio Kronoberg tidigare i år. Om detta gjorde Peter Lingström ett bra inlägg om för några veckor sedan. En forskares ansvar, för övrigt. Våra patienter kommer till oss som terapeuter och frågar (även som privatperson), de är förvirrade, men tror på vad media säger….så länge ingen annan upplyser dem om motsatsen. Här kommer vårt ansvar in. Mina studenter tycker det ibland kan vara svårt att hantera, men de framhåller (till min glädje) att vi måste visa på den evidens som finns i området. Fråga patienten om varför de inte vill ha fluor, och var de har fått denna information ifrån, säger mina kloka studenter. De måste känna sig delaktiga i frågan. Sen är det vårt ansvar att ta fram den vetenskapliga evidens som finns i området, om t ex fluor och förmedla det på ett professionellt sätt. Patienten ska vara trygga i att veta att vi arbetar och samtalar utifrån vetenskaplig evidens. Det innebär  därmed i sin tur att vi alltid måste vara uppdaterade på aktuella områden som figurerar i olika media. Vi som professionella måste vara en del i det framskridande informationssamhället. Det är därför otroligt viktigt att vi själva tar vårt ansvar att uppdatera oss i den evidens som finns, så våra patienter känner sig trygga i det vi förmedlar.

Media tar gärna upp det som är farligt, men varför inte mer om vad som är hälsofrämjande, sa en av mina studenter. Helt korrekt! Om detta har bl a Carina Mårtensson, Kristianstad Högskola, skrivit om.

Så kollegor, det är vi professionella inom tandvården som tillsammans måsta ta vårt ansvar. Samarbeta med media, så våra patienter nås av sannvetenskaplig kunskap, sk evidensbaserad tandvård.

/Ulrika

Senaste inläggen