Minskad sockerkonsumtion leder till fysisk aktivitet

Minskad sockerkonsumtion leder till mer fysisk aktivitet enligt Dr Robert Lustig. Besöker New York under påskveckan och får en del bekräftat gällande övervikt och matkultur. Ser på CNN och gläder mig åt att nyheterna ändå har överviktsproblematiken på agendan.  Dr Lustig menar att fetma är en markör för risk för olika sjukdomar såsom hjärt- kärl sjukdom, diabetes mm. Minskad sockerkonsumtion och fysisk aktivitet är också en av de viktigaste åtgärderna för minskad fetma. Dessa sambandsfaktorer är inte något nytt för de flesta av oss. Genom minskad sockerkonsumtion påverkas viljan att röra på sig, enligt Lustig vilket i sin tur ökar möjligheten till viktminskning. Detta är en oerhört intressant koppling, tycker jag! Tandvårdens främjande arbete med att försöka påverka individen att minska sockerkonsumtionen, skulle inte bara leda till minskad karies, utan även genererar till ökad fysisk aktivitet och därmed minskad övervikt. Ytterligare ett exempel på att tandvård och hälso- och sjukvård bör samverka. Jag är verkligen nyfiken på vår kommande studie gällande oral hälsa hos personer med övervikt, där även fysisk aktivitet kommer att studeras.

Senaste inläggen