Mötes- och inspirationsdagar för tandhygienister är en rikedom

blåsippa2014Mötesplatser för landets tandhygienister är viktigt! Fler möjligheter finns att mötas för tandhygienister under våren. I mitten av Mars hölls den 11;e nationella och 2;a nordiska forskningskonferensen i Stockholm för tandhygienister, månaden avslutades med nationell kongress och april inleddes med Tandhygienistdagarna i Göteborg. Däremellan ges mögligheter att mötas på lokal nivå inom de olika föreningarna.

Många arbetar ensamma och i bästa fall finns en eller några ytterligare tandhygienister på kliniken. I senaste tandläkartidningen skrevs det att ”Tandhygienisterna tar över”, där man genom en karta illustrerade antalet tandhygienister i förhållande till tandläkare för olika landsting/regioner. Utifrån den analysen, kan vi dock konstatera att det finns ytterligare att jobba med innan vi når kvoten 1-1. Jag hoppas att verksamhetscheferna ser tandhygienisterna som en resurs på kliniken och för patienterna och därmed anställer fler på varje klinik. Men även om man har kollegor, är det viktigt att få möta kollegor utanför kliniken i olika sammanhang. Att gå kurser är ett sätt, men att få möjlighet att ta del av forskningsdagar, nationella såväl som internationella är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad med vad som pågår inom forskning och utveckling. Den nationella forskningsdagen, som i år hölls på KI i Stockholm, kommer att hållas varje år, men på olika platser. I år var det åtta tandhygienister som presenterade sin forskning, allt från beteendepåverkan, hälsofrämjande tandvård i skolan och oral hälsa i olika kulturer till blått ljus som behandlingsmetod mot parodontit. NFTH (Nationella nätverket för disputerade tandhygienister) håller på att arbetar fram fortsatt struktur för denna dagen. Dagen annonseras i Tandhygienisttidningen när det är dags nästa år igen.

Jag fick i år möjlighet att delta på Tandhygienisternas kongress, som förgicks av Tandhygienistdagarna i Göteborg. Det var mycket givande dagar, där lokala representanter från föreningen får möjlighet att mötas och diskutera olika central frågor. Förutom själva kongressen med val av styrelse gjordes tre olika presentationer. Mitt uppdrag var att prata om möjlighet till vidareutbildning för tandhygienister, Yvonne Nyblom presenterade internationella samarbeten och föredrag om löneförhandlingar var en tredje punkt. Ett ytterligare intressant inslag var Emil Åkerö, som pratade om HBTQ-frågor, vilket var ett mycket intressant inslag som jag kommer ta till mig i utbildningssammanhang. Birgitta Jönsson valdes in i styrelsen, och ska ha ansvar för forsknings- och utbildningsfrågor. Till Tandhygienistdagarna som följde kom nästan 900 tandhygienister, vilket visar på att tandhygiensiter vill mötas och inspireras av både föreläsningar, forskningspresentationer och produktnyheter inom tandvården. I kommande Thy-tidning kan man läsa mer om detta. Jag känner mig rik som har möjlighet att möta så många kollegor i landet och ibland även utanför landet! Möten ger inspiration och rikedom på många olika sätt som jag hoppas fler kan få möjlighet till i stort och smått.

Nu är våren här!

/Ulrika

Senaste inläggen