Munhälsovård – internationell samverkan

Kan svensk munhälsovård lära av Sydafrika och vice versa? Efter en nyligen genomförd planerings- och studieresa till Sydafrika, och Pretoria (Medunsa University), kan jag konstatera att vi har både vissa likheter men också stora skillnader. Sydafrika är ett stort land med ca 90 milj. invånare med stora skillnader mellan fattigdom och rikedom, vilket också märks på befolkningens allmänhälsa såväl som munhälsa.

I Sydafrika går i bästa fall de med pengar regelbundet till tandvården, och de är få. De flesta uppsöker tandvården endast när de har smärta, och kariessjukdom och tandlossning är mer en regel än undantag. Trots detta, är de som arbetar inom tandvården mycket medvetna om behov och vikten av munhälsoförebyggande samt hälsofrämjande integrerande samarbete med skola och hälsovård. Tyvärr finns det inte så mycket resurser till detta, men genom sponsorer och donationer försöker man arbeta utanför klinikerna (som är belägna på sjukhuset/tandvårdsutbildningar) på skolor och hälsocenter så mycket som möjligt. Trots olika förutsättningar avseende hälso-och sjukvård, sjukdomar och resurser, är det farscinerande att konstatera att vi är oerhört överrens om att arbete utanför klinikerna på sikt ger de bästa munhälsovinsterna och att tandhygienisten eller som de benämner ”oral hygienist” har en viktig roll. Detta var ett första möte och det finns massor att studera och lära av varandra, både avseende utbildning och forskning. I maj får vi (Tandhygienistprogrammet, Hälsohögskolan i Jönköping) besök av våra afrikanska kollegor, vilket blir deras första besök på våra breddgrader. Jag är övertygad om att trots våra olikheter, har vi massor att lära av varandra på olika plan. I en tid men en mångfald av olika nationaliteter i vårt land är internationella erfarenheter och utbyte oerhört viktigt och berikande. Jag är oerhört glad och tacksam att jag genom mitt arbete har möjlighet till denna erfarenhet, vilket även kommer våra studenter till del på olika sätt.

Senaste inläggen