Noma´s kärlek

nomaSköterskan hade inte tid, hon ville ha sin rast. Läkaren viftar ointresserad med sitt stetoskop. Noma satt ensam bredvid sin dotter i sjukhussängen när hon somnade in. Noma var ledsen men också mycket arg. Ilskan skapade till slut ändå kraft som gav starten på en framgångssaga.

Noma är en fantastisk och färgstark kvinna från Pretoria. Hon har en lång erfarenhet som barnsjuksköterska sedan 1972 och arbetade länge på barnonkologen. Hennes hjärta är varmt och omsorgsfullt. Att värna om sina patienter är för Noma en självklarhet. En tid efter att Noma förlorat sin dotter, fick hon tack vare sin goda hand med människor, gudstro, envishet och stora engagemang möjlighet att öppna ett dagcenter för äldre. Hon, som också själv började komma upp i åren, såg ett stort behov av att skapa en kärleksfull trygghet för den stora grupp äldre hon såg, och som inte har anhöriga som kunde ta hand om dem. ’Noma´s elderly day care center’ startade 2002. Det är ca 30 äldre personer som är mellan 60 och över 100 år som kommer hit. Det är både utbildade sjuksköterskor och personer med kortare sjukvårdsutbildning med särskild inriktning på äldreomsorg som arbetar här samt volontärer. Hit kommer även fysioterapeuter. Centret får visst stöd från staten (Social health care service), och täcker bl a mat, husrum, el, ett par bilar och en mindre summa lön till de anställda. Noma har två center, och snart öppnar hon ytterligare ett. Hon är också mentor till sex äldreboende.

Noma´s mantra är ’kärlek’, vilket märks. ”Det är med kärlek vi driver detta”, säger Noma till oss.

Vi, jag tillsammans med min svenska kollega Malin, sydafrikanska kollega Mpho och tio studenter, har fått lyssna på denna fantastiska kvinnan som sprider så mycket värma och kärlek till oss och till sitt fantastiska arbete med de äldre. Hon välkomnar också studenternas kommande projekt om utbildning till personalen om munhälsa och dess betydelse för hälsan.

Tvärprofessionell samverkan, gott bemötande och kärlek är betydelsefullt var än vi är i världen. Härligt!

//Ulrika

Senaste inläggen