Nytt nationellt forskarnätverk

I samband med den senaste träffen för disputerande tandhygienister bildades Nätverket för Forskande Tandhygienister, NFTH, och är från och med nu ett officiellt nationellt nätverk för dig som är tandhygienist och disputerat.

Sedan 1998, då vår första tandhygienist disputerade, är vi nu 25 disputerade tandhygienister i landet, vilka är listade på STHFs hemsida. Några är nu pensionärer och tyvärr har ett par av våra kollegor gått ur tiden och vi är 18 aktiva antingen anställda på högskolan/universitet eller i kommun/landsting.

Efter inspiration från sjuksköterskor som disputerat, tog vår kollega Kerstin Öhrn, Högskolan i Falun, initiativet att sammankalla till en början de få tandhygienister som disputerat. Samlingen var i Falun i samband med den nationella Forskningsdagen. Syftet var att stötta och inspirerar varandra i forskarvärlden som för oss var relativ nya. Så nu, september 2013, var det dags att bilda ett nationellt nätverk för oss som forskar. Syftet är fortfarande att stödja varandra, samverka i olika projekt och frågor men också tillsammans på olika sätt försöka inspirera och stödja andra till att våga ta steget in i forskningen.

Vi har idag ca sju doktorander på olika håll i landet som handleds av någon av oss, vilket är jätte kul. Medlemmar i nätverket kommer att årligen ordna en nationell forskarlag, där ansvar för arrangemang och ort kommer rotera. Den 13:e mars planeras forskardagen vara på KI i Stockholm. Info om denna dag kommer i bl a Tandhygienisttidningen framöver. Jag hoppas att denna dag kan locka många verksamma tandhygienister.

 

Oralmind

Ulrika Lindmark

Senaste inläggen