Oj vad ett år går fort!

julrosNär jag tänker tillbaka och bläddrar i årets blogginlägg så känner jag mig glad och stolt. Ett stimulerande och händelserikt år är snart till ända.

 Året inleddes med att vi fick en ny studentklinik, vilket förbättrat studenternas lärandemiljö. Lärarutbyte till Sydafrika genomfördes för att stimulera till utlandsstudier på tredje året. Detta genererade till att vi fick medel till att de två första sydafrikanska studenterna kommer hit och två svenska studenter åker till Sydafrika i Januari 2016. Det känns fantastiskt roligt! Studenternas erfarenhet av detta kommer jag förstås följa upp. I väntan på konkreta besked om 3-årig utbildning, har vi under året och kommer också under nästa år planera för att starta en sådan, förhoppningsvis under 2017. I höstas startade vi Magisterprogrammet i Oral hälsa med 20 tandhygienister, vilket var mycket roligt. Det är fantastiskt roligt att ta sig an teknik som ger möjlighet för studenterna att bl a genom Adobe Connect (föreläsning i realtid via dator), och inspelade föreläsningar kunna studera på distans. Första terminen är snart slut, och jag är jätteglad att de flesta fortfarande hänger med.

Att vi måste arbeta evidensbaserat, ständigt utvärdera och kvalitetsförbättra vårt arbete, både genom reflektion och i bästa fall även genom utvecklings- och förbättringsarbete är något som jag försökt lyfta under året. Jag tror både jobbet i sig och teamarbetet på arbetsplatsen blir roligare och mer stimulerande om vi anammar detta på olika sätt.

Forskningsområden som pågått under året har framför allt handlat om äldretandvård, där vi i Jönköping bl a startat upp ett projekt i samverkan med folktandvården och äldreomsorgen. Detta kommer fortgå under nästa år, så det finns anledning att återkomma till. Arbetsmiljöområdet inom tandvården har varit och är ett aktuellt område. Projektet DOiT (Dental Organisation in Transition), har fortsatt under året, och där vi planerar att utveckla projektet under nästa år. Resultat av detta har bl a skrivits i Suntarbetsliv.se och förhoppningsvis kommer det lite ytterligare publiceringar. Det är fantastiskt roligt och inspirerande att i detta samverka med andra professioner som arbetsterapeut, ergonom/fysioterapeut och sjukgymnast.

I år disputerade tre tandhygienister (Agneta Stenebrand, Gunvi Johansson och Sara Szymanska). Det innebär att 32 tandhygienister har disputerat sedan 1998. Härligt!!

Bemötande av våra patienter och öppna våra sinnen är något jag också skrivit om under året. Tandvården liksom övriga hälso- och sjukvården samt kommun och andra myndigheter står inför nya utmaningar där bl a flyktingströmmen under året påverkat oss på olika sätt. Detta ställer krav, men jag hoppas och tror att vi tillsammans kan klara detta.

Tack för året som gått! Jag önskar er alla en riktigt skön Jul och Gott Nytt År!

Ta hand om Dig!

//Ulrika

Senaste inläggen