Oral hälsa – 3 år ger hög kvalitet!

imageUKÄ (Universitetskanslerämbetet) ger samtliga 3-åriga generella examen (kandidatnivå) i Oral hälsa hög respektive mycket hög kvalitet. Av de sju tandhygienistprogram som finns i landet, ansågs fyra ha hög kvalitet. Övriga hade brister i något av de examensmål som utvärderades. Vad betyder detta?

För den som inte är så insatt i denna utvärdering, som utförs av UKÄ (tidigare benämnd Högskoleverket), görs denna kvalitetsutvärdering av samtliga högskoleprogram i Sverige regelbundet. Vid varje tillfälle finns olika fokus, och i år utvärderades examaminationerna, dvs hur vi mäter studenternas kunskap. Hur vet vi att studenterna har de kunskaper som förväntas i de olika kurserna, baserat på examensmålen. UKÄ granskar och bedömer dels självständiga arbeten, samt genom en inlämnad sk självvärdering, där lärarrepresentanter redogjort för hur målen uppnås, samt görs intervjuer med lärare och studenter. För mer intresse om utvärderingen samt resultaten finns mer information på UKÄs hemsida.
Vad betyder detta i praktiken? För de som fått bedömningen bristande, får ett år på sig att åtgärda. För oss som arbetar med tandhygienistprogrammen, känns det som att vi nu är ännu mer motiverade att stärka våra program till ett sammanhängande 3-årigt program, med hög kvalitet, där studenterna både får med sig en yrkesexamen och kandidatexamen, och är rustade för att bidra som en viktig, kompetent resurs inom tandvårdens verksamhet. Framtiden ser ljus ut!

/ Ulrika

Senaste inläggen