Prata kariessjukdom!

sept”Hoppas att allt är bra med dig. Jag vill tacka dig för allt som Du visade mig och lärde mig på skolan och på kliniken. Det är mycket användbart för mig”, fick jag på mailen häromdagen. Jag älskar mitt jobb!

Jag växer av positiv feedback, nya erfarenheter, kunskap, både som människa och i mitt yrke. Jag tror inte jag är ensam om det. Den fd studenten som mailade skriver ”Mina patienter uppskattar det lilla extra. De säger att det aldrig någonsin har berättats för dem eller har kommit med sån detaljerad och bra information. Jag får se efter några månader när de kommer tillbaka om det blev något bra resultat.”  Studenten upplevde  detta som något positiv och hens tanke gick tillbaka till oss lärare, ” för att det var ni som öppnade mina ögon faktiskt i det nya yrket”. Detta gör mig så glad och motiverad. Jag (och mina kollegor) gör nytta, tack!

Tänk att få vara med och bidra till denna känsla, underbart! Och mycket handlar om kommunikation och samverkan, i detta fall lärare/handledare – student – patient. Känslan av nytta skapar motivation. Det gäller även våra patienter.

Kan då kommunikation och karies höra ihop? Kariessjudomen och dess etiologi är ju inget nytt! Varför ökar det? Jag vet, en multifaktoriell sjukdom. Med det sagt….Kariessjukdom handlar framför allt om ett beteende som måste kommuniceras och samverkas kring. Beteende är i sin tur relaterat till kunskap och attityder, vilket skiljer sig åt i befolkningen.

Inom både utbildningen och i arbetslivet är för oss patienten i fokus, och där måste vi vara experter på att kommunicera om kariessjukdomen. Men tandvårdens kunskap om munhälsa måste även kommuniceras i andra forum i samhället såsom tillsammans med skolan, föräldrar, äldreomsorg, media mm. Detta borde vara ett gemensamt förbättringsarbete inom tandvården. Mitt måtto och slutord är: Tillsammans är vi starka mot en ökad kariesprogression, både inom och utanför landets gränser.

//Ulrika

Senaste inläggen