Salutogen munhälsovård!

På den odontologiska riksstämman i november 2012 handlade ett av symposierna om ”Tandhygienisten idag och i framtiden”. Här valde jag att prata om behovet av att vi inom tandvården bör ta på våra salutogena glasögon. Med detta menar jag att att vi måste ha patienten i centrum, se möjligheter och ha framåtanda snarare än patogena där fokus mer är på sjukdom. En metafor som jag visade och som jag tycker är talande i detta sammanhang är ”Health in the river of life” som beskrivs i en artikel av Eriksson och Lindström, 2008.

Metaforen är en flod som beskriver innebörden av att arbeta salutogent, vilket leder till livskvalitet. Längst ner nära vattenfallet motsvarar sjukdom och behandling, vilket är kostsamt både för samhälle och individ. Längs bort från vattenfallet och i det lugna vattnet där man simmar lugnt och njuter, motsvarar hälsofrämjande arbete, vilket ökar möjligheterna till hälsa och välbefinnande. Detta ger vinster både i hälsa och monitära termer på individ och samhällsnivå. Att arbeta salutogent betyder att man bl a utgår från individens resurser (interna och externa) och förmåga att använda dessa på ett hälsosamt sätt. En bra sammanställning av detta finns att läsa på ”Salutogenesis- an Introduction”. För att arbeta med dessa glasögon, måste vi ge mer tid till samtalet med patienten men också samverka med andra professioner (som jag också skrivit i tidigare inlägg, januari 2012). Det pratas om ett paradigmskifte inom tandvården och förhoppningsvis är Salutogenes en del i denna förändringsprocess.  En spännande framtid kan emotses.

Senaste inläggen