Sommarreflektioner

Sommarprataren Daniel Sachs är en framstående affärsman.  Han tackar många för sina framgångar, och däribland sina föräldrar som visat honom fördelar med att samverka tvärprofessionellt. Tänka sig, det är inte bara genom utbildning och forskning som vi kan påverka. Genom att prata om vad vi gör på jobbet vid matbordet hemma, kan vi skicka med ett och annat ”matnyttigt” för framtiden.

Kan nämnas i sammanhanget att jag i samarbete med en docent i folkhälsovetenskap och professor i socialt arbete, fick en artikel publicerad under sommaren. Det är både roligt och inspirerande att samverka med andra professioner. I sommar har också Yvonne Nyblom pratat på årets Almedalsvecka.  Hon lyfte både vikten av att se helheten och samverkan inom hälso- och sjukvård, bland annat när det gäller tobaksprevention. Jättebra Yvonne, att Du representerar oss i de sammanhangen.

Vår framtidsfråga gällande en tre-årig utbildning var åter på agendan strax innan sommaren genom den lagrådsremiss som kom i juni (se tidigare blogginlägg). Vi har från utbildningens sida åter på olika sätt agerat för att försöka påverka frågan i positiv riktning. Nu avvaktar vi på vad Universitetskanslerämbetet (UKÄ) beslutar gällande kvaliteten på tandhygienistutbildningarna. Detta beslut kan  vara avgörande för vår framtid. Besked kommer senare i höst/vinter.

Just nu befinner jag mig i den vackra Kapstaden i Sydafrika. Anledningen till att jag är här är en internationell konferens för tandhygienister, IFDH. Det är en konferens som jag vill uppmuntra alla tandhygienister att någon gång åka på, då det är en fantastisk möjlighet att se vad som sker inom tandvården utifrån ett internationellt perspektiv. Om denna konferens kommer jag skriva mer om i kommande inlägg.

Senaste inläggen