Tandvården Internationellt

Den Internationella forskningskonferensen ”International Symposium on Dental Hygien” i Kapstaden, organiserad av International Fedaration of Dental Hygienist (IFDH) ägde rum första arbetsveckan efter semestern. Riktigt inspirerande start på terminen för mig som lärare och forskare, även om vädret inte var det bästa som Sydafrika har att erbjuda. Konferensen bestod av både intressanta sk ”Keynote Speakers”, parallella föreläsningssessioner, posterutställning och utställare från olika tandvårdsföretag.

Jag uppskattar att det från Sverige var ca 40 tandhygienister, varav ca 30 var egna företagare och resterande representerades av lärare/forskare från Tandhygienistprogram (Karlstad, Göteborg, Falun och Jönköping), och STHF. Det var ca 20 nationer representerade (tot ca 700) och de flesta var yrkesverksamma tandhygiensiter. Vi representerade Sverige på olika sätt genom muntliga föreläsningar, poster eller i samband med invigningen. Tidskriften ”International Journal of Dental Hygiene” presenterar alla abstrakt för både muntliga och posterpresentationer i Augusti numret (Vol 11, Issue 3). Vad handlar då forskningen om inom oral hälsa utifrån ett internationellt perspektiv? Två  framträdande och samverkande områden var påverkan mellan allmänhälsan och munhälsan (och vice versa) samt hälsofrämjande tandvård. Ett annat viktigt område som bl a två av ”keynote speakers” pratade om var beteendepåverande strategier (Dr B. Jönsson och Prof.Kerstin Öhrn). När det gäller hälsofrämjande arbete presenterades flera fantastiska exempel på projekt som pågår i olika länder, där man försöker öka befolkningens kunskap och medvetenhet om munhälsan genom samverkan med samhällets olika aktörer t ex skolor. Även om vi i Sverige också arbetar med främjande tandvård, finns det mycket goda tips och idéer att ta del av här. Det är fantastiskt att se så många aktiva tandhygienister från olika delar av världen,vilket jag verkligen önskar att fler kunde få möjlighet att ta del av. Otroligt berikande! Nästa gång (2016) är konferensen i Schweiz (Basel) och 2019 i Korea. Hoppas kunna se många svenska tandhygienister där :)

Senaste inläggen