Varning för lekande pensionärer!

Lekande pensionärer_IMG_0007Omkring år 2030 kommer ca 800 000 personer vara 80 år och äldre. Vissa av dessa kommer ha en god hälsa andra inte. Vem av oss som orkar ”leka” eller inte, kan vi inte veta säkert.

Det finns behov av mer kunskap kring åldrandet, och då syftar jag inte enbart på de som är äldre just nu (självklart ockå mycket viktigt). Åldrandeforskning är något mer, där vi önskar veta mer kring faktorer som påverkar oss över tid. Detta gäller även för tandvården. I SBU:s rapport om kunskapsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor, lyfts också behov av framåtriktade studier inom tandvården som följer personer under en längre tid. Detta är av betydelse för att veta vilka preventiva insatser som behövs. Här finns ett dilemma, det är svårt att få forskningsfinnansiering till sådan långsiktig forskning om förebyggande tandvård, enligt SBU:s rapport. Jo tack, det vet vi! Detta är jätteviktig kunskap som vi behöver inom tandvården. Studier visar att det kommer bli fler antal äldre som också har fler egna tänder, men vilka preventiva insatser ska vi satsa på? Vilket är mest kostnadseffektivt för sammhället och individen? Räcker preventiva insatser från tandvården? Hur trevligt det än låter, leker inte alla pensionärer (även om man varnar för det på Visingsö). En god munhälsa kan bero på tandvårdens preventiva insater, men det kan också bero på var du bor i landet, ekonomi, sjukdom, vardagligt stöd, egen drivkraft, gener eller andra omständigheter. Detta måste beforskas! Därför behövs forskningssamverkan mellan olika professioner. Detta är inte alltid så lätt och det finns tyvärr vissa sk ”gatekeepers” som bromsar. Som tur är finns också många eldsjälar som brinner för vikten av samverkan, både inom forskningen och praktiken. Jag ser därför ljust på framtiden, tandvårdens insatser och dess forskning.

I sammanhanget bör nämnas de Nationella strategier för äldretandvård som finns sedan 2013, vilket ger tandvården god vägledning om de äldre idag och framöver. Detta är dock strategier som vi också måste utvärdera effekterna av i den praktiska vardagen.

Sist vill jag gärna tipsa om en mysig och underhållande bok om just ”lekande pensionärer”. Den måste du läsa!
Kaffe med rån” av Catharina Ingelman-Sundberg.

Må väl!

//Ulrika

Senaste inläggen