Vet, kan och vill…..

Tänk vad tre ord kan betyda mycket. Sedan 2003 har dessa tre ord växt och blivit allt starkare och betydelsefullt för mig. De tre ord som jag önskar att fler använder i sin kliniska vardag i samtal med sina patienter är; Jag vet, kan och vill.

På gymnasiet vågade jag knappt räcka upp handen för att svara på en fråga som läraren ställde. Jag kunde svaret, men jag visste att om jag skulle få frågan skulle allt bli svart och inget vettigt svar kom ut från min mun. Idag står jag på en av stadens största scener och berättar om det bästa jag vet till en fantastisk  och viktig publik, personalen i tandvården. Trots en stor sal och strålkastare, kände jag en stor värme och jag kunde, visste och ville. Varför? Jo jag hade kunskap, kontroll på läget, kände mig trygg (begripligt), hade bra redskap som, kunskap, förberedelser socialt stöd och teknisk support (hanterbart) och jag kände mig delaktigt, kände nytta och engagemang med uppdraget (meningsfullhet). Sammantaget en hög känsla av sammanhang. Det var också det budskapet jag ville förmedla. Ett kommunikativt redskap i samtal och kommunikation med våra patienter, nämligen att stärka känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  i mötet med patienter. Ett salutogent samtal för att stödja och coacha patienter till hälsosamma val. På sikt är detta ekonomiskt både för individ och samhälle.

//Ulrika

Lästips om Salutogenes:
Salutogenes: http://www.salutogenes.com/
Salutogent perspektiv hos 19-åringar: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idh.12099/full

 

Senaste inläggen