Vi fick ställa in!

FullSizeRenderPå grund av för få anmälda måste den planerade föreläsningen ställas in. Vi, jag tillsammans med två kollegor hade planerat en föreläsning om munhälsa hos äldre vid årets regionala konferens Elmia Äldre.

En mycket populär mässa med ca 2000 besökare som riktar sig till olika personalkategorier som arbetar med äldre inom regionen. Klockrent för oss att vara där kände vi och glada för vårt goda samarbete med Gerontologens forskare. Men varför är det så svårt att locka åhörare inom äldreomsorgen till att lyssna på området munhälsa? Visst, munhälsan konkurrerade med andra mycket intressanta områden, vilket lockade så klart, men ändå. Vi inom tandvården tycker ju det är så viktigt, men det räcker ju inte. Vi kan stå och ”mässa” om våra viktiga resultat hur mycket som helst, men det räcker ju inte om inte vi kan väcka intresset hos övriga professioner som arbetar i de äldres vardag. Studier visar att de äldre själva upplever munnen och god munhälsa vara viktigt för den dagliga livskvaliteten. Jag är säker på att även omsorgspersonalen egentligen tycker det är viktigt också. I vardagen så är det denna ”tid” som alla jagar och som det inte finns tillräckligt av, eller…?  Då väljs munnen bort. Varför?! Studier visar att egna attityder till mun och tänder påverkar huruvida en person ställer sig till att hjälpa andra. Att bistå med stöd till munhygien rankas tyvärr lågt i jämförelse med annan omvårdnad för äldre.

Nej, det räcker inte med att vi inom tandvården anser detta viktigt och har kunskaper om munhälsans betydelse för de äldres livskvalitet. Mer utbildning behövs till sjukvården i grundutbildningar (mycket lite idag tyvärr), mer aktiviteter som leder till stöd till god munhälsa som en naturlig vardaglig rutin i omvårdnaden av äldre (som har behov av det). Hos oss och på en del andra håll pågår studier för att förbättra förutsättningarna för en bättre munhälsa för äldre, vilket är kanonbra. Jag önskar verkligen att vi med vår forskning tillsammans med verksamma inom tandvården väcker mer intresse och når ut med vårt budskap så att munvård blir en naturlig del i omvårdnaden för de äldre i deras vardag. Jag hoppas vi slipper ställa in nästa gång.

Tillsammans är vi starka!

//Ulrika

Senaste inläggen