Ordförande köper i Real Holding

Bengt Engström, styrelseordförande i fastighetsbolaget Real Holding har den 16 juni köpt 97.600 aktier till ett sammanlagt värde av 439.000 kronor.