Orimligt att riva alla fungerande små dammar

Fortum välkomnar nya vattenrättsliga spelregler, men anser att hänsyn måste tas till samhällsnyttan. I Sverige finns tusentals små dammar och kraftverk, och många har varit i bruk mycket länge.