Orofacial medicin föreslås bli ny specialitet

Socialstyrelsen vill införa en ny specialitet för tandläkare, orofacial medicin.