Oron för fluor – en semantisk fråga?

Det är språkligt felaktigt att använda ordet fluor när vi menar fluorid, skriver debattören och tandläkaren Peter Stade. Han vill starta ett paradigmskifte som kanske kan lugna oron för fluor.