Oroväckande retorik från Sveriges finansminister

En socialdemokratisk finansminister borde veta bättre än att blanda ihop kampen mot barnfattigdom med flyktingmottagande.