Östling och kejsaren av Mar-a-Lago förenas i oviljan att betala skatt

Bland de rikaste – i såväl USA som Svenskt Näringsliv – sprids en slafsig ”Whats in it for me?”-attityd. För att bekämpa den måste vi använda demokratins verktyg: högre skatter för de rika, stängda skatteparadis och en utbyggd välfärdsstat.