Ovanligt löneavtal ska lyfta tandsköterskor

Sammanlagt 5,3 procent för 2014 och 2015 och hela löneökningen ska betalas ut efter sommaren. Men det ovanliga avtalet ska lönerna lyftas för tandsköterskorna i Örebro läns landsting.