P-I Brånemark hyllas för sitt verk

p_ibranemark.jpgGlappande löständer kan förpassas till historiens bakgårdar. Nu kan förlorade tänder ersättas av fast förankrade implantat, tack vare att Per-Ingvar Brånemark upptäckte att titan kan integreras med benvävnad. För detta får han Västsvenska Industri- och Handelskammarens utmärkelse kort före sin 80-årsdag den 3 maj.

Brånemark får utmärkelsen för sin framgångsrika kommersialisering av upptäckten att grundämnet titan har en förmåga att integreras med benvävnad genom osseointegration.

Per-Ingvar Brånemark forskade på blodceller och benmärg i Lund på 1960-talet och opererade in en titankapsel i benet på en kanin. När kapseln skulle plockas ut sex månader senare satt den fast. Så upptäckte han att titan växer ihop med benceller.

1965 opererade Per-Ingvar Brånemark för första gången in titan på en människa. Patienten levde med sina skruvar i 40 år. 1978 inleddes ett samarbete med Bofors och tre år senare grundades Nobelpharma AB som senare blev Nobel Biocare. Koncernen har i dag mer än 2 500 anställda.

Det var ett enormt genombrott att hitta ett material som accepteras av kroppen och som kan ersätta kroppsvävnad. Nu kan tandlösa människor kan få fastsittande tänder, och arm- och benamputerade kan få avancerade proteser som monteras med en direkt förankring i skelettet.

Förr tog människor för givet att ålderdom och tandlöshet hörde ihop. Unga som tappat tänder skämdes för att gå ut. Tandlösheten påverkar personligheten, näringsintaget och det sociala livet. Det är också rent medicinskt viktigt att ha fastsittande tänder, eftersom tandlöshet leder till förlust av benvävnad. Genom Per-Ingvar Brånemarks upptäckt kan även mycket gamla personer få tillbaka oral funktion och minspel. Den avgörande faktorn är att vävnaden får läka och integreras.

Per-Ingvar Brånemark anser att det är märkligt att det krävs strängare kontroll av ett nytt läkemedel än vad och hur en bit metall introduceras inne i kroppen permanent.

Munnen är en mycket viktigare del av den mänskliga kroppen än läkarvetenskapen och myndigheter vidkänns.

− Den tandlösa patienten är amputerad, saknar en kroppsdel, är en oral invalid och denna person bör vi respektera och rehabilitera fullt ut, anser Per-Ingvar Brånemark.

Läs mer
Brånemark Osseointegration Center: www.branemark.se
Elaine Williams-McClarence: A Matter of Balance (1992)
Elaine Williams-McClarence: Close to the Edge – Brånemark and the development of Osseointegration ( 2003)
The Book On Osseointegration av Brånemark et al.(2005).