Pandox resultat över förväntan

Hotellfastighetsbolaget Pandox driftnetto uppgick till 624 miljoner kronor i det andra kvartalet 2017.

Pandox resultat över förväntan

Hotellfastighetsbolaget Pandox driftnetto uppgick till 624 miljoner kronor i det andra kvartalet 2017.