Panions handelsstart försenas ytterligare

Panion Animal Health Care har inte lyckats infria förhoppningen om att inleda handeln på Aktietorget under slutet av juni.