Pär Nuder: Skilda världar i politik och affärer

För länge sedan utspelades en pikant scen i riksdagens andrakammarsal. Den stridbare Hans Hagnell, som sedermera blev landshövding i Gävle, begärde ordet: ”Var är visionerna? Varför formulerar ingen några nya idéer, som väcker engagemang och leder till förändring?” Längst bak i salen satt den då åldrade och legendariske socialministern Gustav Möller.