Patientansvarig läkare rubbar inte fel i systemet

Ella Bohlin (KD) hävdar att patientansvarig läkare ger kontinuitet i vården. Så enkelt är det dock inte, skriver läkaren Jona Elings Knutsson i en slutreplik.