Patienter nekas full ersättning för felbehandlingar

Många som anmält att de fått problem efter att ha behandlats av en missbrukande tandläkare i Västsverige får inte full ersättning av vårdbolaget