Patienter och brukare bjuds in till myndigheter

Nio myndigheter går nu samman för att ta vara på patienters och brukares erfarenheter.
Meningen är att de ska påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.