Patienternas val visar att vårdföretagarna behövs

Vårt existensberättigande vilar på två lika viktiga delar; att utföra minst lika bra vård och omsorg som landstinget och kommunerna, och att göra patienter och omsorgstagare nöjda. Och det lyckas vi med, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius i en replik till nätverket Gemensam Välfärd.