En allt mer ”fejkad” värld

Vi lever i en allt mer osann mediavärld där nyheter inte alltid är korrekta nyheter.
Det gäller att vi alla är källkritiska och uppmärksammar problemet även inom vår profession.

Källkritikens dag den 13 mars
Det ökade behovet av källkritik uppmärksammas i dagarna av tidningen Metro. Den 13 mars arrangeras Källkritikens dag. Följ gärna med på webben Källkritikens dag. Här finns många goda råd som är bra att känna till.

Även fackpressen kan vara ”fejkad”
Det finns en kategori tidningar som kanske inte märks så mycket i den allmänna debatten, men som har stor spridning i vårt land, fackförbundstidningar. Tidningar som ägs av olika förbund och vars reportrar rapporterar om och granskar arbetsmarknadens frågor.

Lärarförbundet begränsar sina tidningars oberoende
Just nu pågår en konflikt mellan tidningen Lärarnas Tidning och dess ägare, Lärarförbundet, om huruvida Lärarförbundets fackförbundstidskrift blir styrd av sina uppdragsgivare. Örjan Björklund, numera chefredaktör för Lärarnas Tidning och tidigare chefredaktör för Tandläkartidningen säjer att han ”oroar sig för sammanblandningen av kommunikation och opartisk journalistik”.

Tandläkartidningen inget undantag
Att Tandläkartidningen också verkar vara påverkad av sin uppdragsgivare, Sveriges Tandläkarförbund, visar sig bl.a. i vad tidningen inte publicerar, som t.ex. nuvarande brist på tandläkare. Detta är ju inte längre något nytt, men tyvärr ett faktum som Sveriges Tandläkarförbund länge har förringat.

Censurering
Ett annat faktum är att Tandläkarförbundet i sin omvärldsbevakning länge har censurerat exklusiva nyheter producerade av bl.a. Dental24. Kanske för att man inte gillar konkurrens eller innehållet, alternativt att man själv vill sätta agendan? Ett exempel på det är Dental24s rapportering från Riksstämman och Swedental i november 2017. I denna artikel får arrangörerna till Riksstämman och Swedental både ris och ros. Det problem som lyftes var det minskade antalet deltagare/besökare och frågan vad man kan göra åt det?

Undertecknad har kontaktat Sveriges Tandläkarförbunds ordförande Hans Göransson för en kommentar men han har inte återkommit i ärendet. Hur tolkar man denna tystnad?

/Per Ahlberg
Redaktör och ansvarig utgivare för Dental24

Källor:

Senaste inläggen