Framtidens tandvård

Just nu pågår en hel del debatt om hur tandvården skall se ut i framtiden. Många gånger handlar denna debatt inte direkt om tandvård utan om ekonomisk fördelningspolitik och hur alla som behöver tandvård skall ha råd att betala för detta. En fråga är till exempel om tandvården skall betalas via skattsedeln eller av patienten som enskild person.

Om debatten hade handlat om tandvård skulle det snarare handla om tand- och munhälsa och hur man motverkar oral ohälsa. Allt tyder på att oral ohälsa beror på okunskap och dåliga levnadsvanor som i sin tur är relaterat till svag personlig ekonomi och låg utbildningsnivå. Om vi inte gör något åt detta lär vi inte heller se några revolutionerande förbättringsresultat när det gäller oral hälsa.

Så frågan är: Vem är bäst lämpad att utbilda medborgarna i oral hälsa? Tandvården eller någon annan, vem skulle kunna vara mer lämpad än tandvårdsprofessionen?

Sitter vi på en ny krutdurk när det gäller medborgarnas tandhälsa?

Förebyggande tandvård kommer att vara A & O när nästa generation blir äldre.

Många av nästa generations svenskar är födda i utlandet (cirka 20 %) med allt vad det kan innebära. Kanske påverkar detta även deras svenskfödda barn, vår nästa generation svenskar?

Det är således inte bara nuvarande äldre medborgare med dåliga tänder som behöver ekonomisk hjälp till tandvård utan även kommande generations medborgare, innan det är för sent.

Först och främst behöver vi upplysa alla om vad som orsakar oral ohälsa – dålig munhygien, dåliga kostvanor, uteblivna tandvårdsbesök med mera – och vad som skapar god hälsa, till exempel fluoranvändning, bra munhygien och hälsosamma kostvanor. Utöver det bör vi sätta in extra resurser i socioekonomiskt svaga områden. Annars lär den framtida räkningen bli dyr.

Ett sätt att göra detta är att ”tandvården” blir bättre på digital kommunikation och verkligen tar till sig de nya möjligheter som mobilen och datorn ger utöver kommunikation och journalföring.

Ett förslag är att göra som bland annat försäkringsbolagen gör redan idag. Informera om risker innan skadan är skedd. Detta kan man i sin enklaste form göra genom ett upplysande mejl/SMS eller nyhetsbrev mellan patientens besök. Det kallas omsorg! Detta borde det satsas mer på som en förebyggande åtgärd och inte bara när något gått fel.

 

/Per

Grundare till Dental24

Senaste inläggen