Framtidsspaning

Såhär i början på det nya decenniet kan det vara på plats med lite framtidsspaning.
Detta kommer att hända inom tandvården redan under 2020:

Digitaliseringen fortsätter
Vi kommer att få se fler digitala lösningar, även inom tandvården. Några har vi redan sett, som digitala avtryck och molntjänster. Med högsta sannolikhet presenteras betydligt fler digitala lösningar med AI samt olika webbtjänster och lösningar inom digital information, kommunikation och marknadsföring.

TLV lanserar tandpriskollen.se
Under 2020 lanserar TLV tandpriskollen.se som omfattar i princip alla tandvårdsmottagningar som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet.

Tandvårdsutredningen presenteras i mars
Veronica Palm kommer att presentera utredningen i mars. Den skall ge förslag på hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt, förutsägbart och jämlikt.
(Skulle ha presenterats i mars 2020 men numera senarelagd till mars 2021
se: https://dental24.se/aktuellt/tandvardsutredningen-senarelaggs/)

Begränsade resurser
Oavsett vad tandvårdsutredningen kommer fram till, lär tandvården få hushålla med resurserna. Efterfrågan på tandvård är stor. På många håll är köerna långa. Det är brist på kvalificerad personal, framförallt tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och odontologiska lärare. Dessa problem kommer inte att förvinna under 2020.

Behovet av utbildning ökar
Allt fler inom alla nivåer av tandvårdsprofessionen behöver utbildas. Utbildningsnehovet gäller inte bara inom traditionell odontologi utan även i tvärvetenskapliga ämnen, folksjukdomar, hjärt-kärlsjukdommar, demens, cancer, HPV-virus och diabetes. Det finns även ett behov att öka kunskapen om psykologi, sömnproblem, stresshantering och inte minst teknik.

Odontologiska Riksstämman och Swedental går i år i Göteborg
Odontologiska Riksstämman och Swedental går i år av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg. Det brukar bli en folkfest för alla som jobbar med svensk tandvård.

 

God fortsättning på det nya decenniet.

/Per Ahlberg

Redaktör och grundare till Dental24

Senaste inläggen